فرم تبدیل پرفکت مانی به لایت کوین

 مرحله 1 : پر کردن فرم تبدیل - لطفا فرم سفارش تبدیل را در زیر با دقت بسیار پر نمایید : 

  • شماره حساب پرفکت مانی خود را که از ان می خواهید دلار ارسال کنید را بنویسید - یاداوری: تبدیل دلار پرفکت مانی به لایت کوین 1 شماره حساب پرفکت مانی با U بزرگ شروع می شود . مانند: U54 *** 83
  • ارز دیجیتالی دریافتی خود را انتخاب کنید
  • شماره حساب لایت کوین خود جهت دریافت لایت کوین را بنویسید ( لطفا در کادر کپی و پست کنید )یاداوری : تبدیل دلار پرفکت مانی به لایت کوین 2 شماره حساب لایت کوین با L بزرگ شروع می شود . مانند : LgEF *** 69h
  • تبدیل دلار پرفکت مانی به لایت کوین 3تبدیل دلار پرفکت مانی به لایت کوین 4تبدیل دلار پرفکت مانی به لایت کوین 5
    لطفا عبارت امنیتی نشان داده شده را در کادر مربوطه بنویسید