ممنون و سپاس از دوستان. که سفارشات سریع و در اسرع وقت انجام میشه از تیم پشتیبانی ای ایکس هادی تشکر میکنم